ϲͼ

Skip to Content

Campus Security

Chris Beckrich
Campus Security | Director of Security

cabeckrich@txwes.edu | 817-531-4251 | Glick House
Campus Security | Public Safety Supervisor

antgarcia@txwes.edu | 817-531-4255 | Glick House
Campus Security | Public Safety Supervisor

rodricks@txwes.edu | 817-531-4482 | Glick House
Campus Security | Safety & Security Supervisor

chestrickland@txwes.edu | 817-531-4199 | Glick House